Follow A13A16NOWAY on Twitter
max80.nl
Ondanks protest van bewoners, natuurliefhebbers en GroenLinks wil het kabinet de aanleg van snelweg A13/A16 door het Lage Bergse Bos doordrukken. De aanleg gaat ten koste van de gezondheid en nachtrust van duizenden omwonenden en van waardevolle en schaarse natuur.

Tot 6 oktober 2016 is het mogelijk om bij de Raad van State tegen het tracébesluit A16 Rotterdam in beroep te gaan. Dat kun je zelf doen via dit digitaal loket. Geweldig als je dat wil doen, maar we snappen dat de €168,- die dat kost veel geld is. Daarom kan het ook - tot 1 oktober - gratis via deze site: wij tekenen dan met iedereen die heeft getekend samen beroep aan.

 
Ik ga in beroep!
Wij tekenen beroep aan tegen het tracébesluit A16 Rotterdam,

Het gekozen tracé en de voorgestelde inpassing gaan ten koste van de gezondheid en leefomgeving van duizenden bewoners en vernietigt een schaars stukje natuur- en recreatiegebied. Bovendien heeft de minister bezwaren van omwonenden onvoldoende serieus genomen en is het besluit gebaseerd op verouderde verkeersprognoses.

Effecten van de verlengde A4 en nieuwe inzichten, zoals beschreven in het rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid (2016) van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn in het besluit niet meegewogen.

De planbureaus concluderen in dat rapport: "Op lange termijn zijn de effecten van de aanleg of verbreding van wegen minder groot dan op korte termijn, omdat een capaciteitsuitbreiding ook nieuw verkeer aantrekt. Capaciteitsuitbreiding leidt doorgaans bovendien tot een toename van de uitstoot en geluidshinder, hoewel deze effecten relatief beperkt zijn ten opzichte van de reistijdwinsten."

De minister heeft nut en noodzaak van de weg onvoldoende en op verkeerde gronden onderbouwd en de belangen van bewoners en de kwaliteit van het gebied onvoldoende meegewogen. Wij verzoeken de Raad van State daarom om het tracébesluit A16 Rotterdam te vernietigen.
bestel materiaal
A13A16NOWAY is powered by GroenLinks Rotterdam
010-267 2147 | groenlinks{@}stadhuis.rotterdam.nl | postbus 70012 3000 KP Rotterdam

[+]disclaimer
Ondanks protest van bewoners, natuurliefhebbers en GroenLinks wil het kabinet de aanleg van snelweg A13/A16 door het Lage Bergse Bos doordrukken. De aanleg gaat ten koste van de gezondheid en nachtrust van duizenden omwonenden en van waardevolle en schaarse natuur.

Tot 6 oktober 2016 is het mogelijk om bij de Raad van State tegen het tracébesluit A16 Rotterdam in beroep te gaan. Dat kun je zelf doen via dit digitaal loket. Geweldig als je dat wil doen, maar we snappen dat de €168,- die dat kost veel geld is. Daarom kan het ook - tot 1 oktober - gratis via deze site: wij tekenen dan met iedereen die heeft getekend samen beroep aan.

[+]waarom deze actie?
Ik ga in beroep!
Wij tekenen beroep aan tegen het tracébesluit A16 Rotterdam,

Het gekozen tracé en de voorgestelde inpassing gaan ten koste van de gezondheid en leefomgeving van duizenden bewoners en vernietigt een schaars stukje natuur- en recreatiegebied. Bovendien heeft de minister bezwaren van omwonenden onvoldoende serieus genomen en is het besluit gebaseerd op verouderde verkeersprognoses.

Effecten van de verlengde A4 en nieuwe inzichten, zoals beschreven in het rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid (2016) van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn in het besluit niet meegewogen.

De planbureaus concluderen in dat rapport: "Op lange termijn zijn de effecten van de aanleg of verbreding van wegen minder groot dan op korte termijn, omdat een capaciteitsuitbreiding ook nieuw verkeer aantrekt. Capaciteitsuitbreiding leidt doorgaans bovendien tot een toename van de uitstoot en geluidshinder, hoewel deze effecten relatief beperkt zijn ten opzichte van de reistijdwinsten."

De minister heeft nut en noodzaak van de weg onvoldoende en op verkeerde gronden onderbouwd en de belangen van bewoners en de kwaliteit van het gebied onvoldoende meegewogen. Wij verzoeken de Raad van State daarom om het tracébesluit A16 Rotterdam te vernietigen.
bestel materiaal
A13A16NOWAY is powered by GroenLinks Rotterdam
010-267 2147 | groenlinks{@}stadhuis.rotterdam.nl | postbus 70012 3000 KP Rotterdam